I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Ål kommune utvida bandtvangsreglane.

Det betyr at hundar skal haldast i band frå 1. april fram til og med 31. oktober i heile kommunen.

Utover dette er det bandtvang heile året:
- I tettstader og boligområder
- I områder regulert til offentlege formål
- I tilrettelagte friluftsområder

Det er også bandtvang i preparerte skiløyper i heile skisesongen og heile året i fylkesanlegget for skiskyting på Liatoppen.

Hundar har ikkje adgang til barnehagar eller skoleområde i kommunen.

                                                                                                                                                                  

Se kommunens lokale forskrift