Norsk Kennel Klubs dommerutdanningskomité (DUK) har det overordnede ansvaret for utdanning og oppfølging av norske eksteriørdommere. Det tillegger dem å håndheve utdanningsreglementet, som kan leses i sin helhet her.  

DUK har løpende dialog med HS i potensielt kontroversielle saker 

Hovedstyret er gjort oppmerksom på at det de siste månedene har fremkommet kraftig kritikk mot DUK i sosiale medier, med spesielt fokus på én sak. En respektert dommer har, i tråd med gjeldende regler, blitt bedt om å avslutte sin dommerkarriere etter å ha fått dispensasjon til å dømme sju år etter vanlig pensjonsalder for eksteriørdommere.  

HS ønsker å understreke at det i denne saken, som i andre potensielt kontroversielle saker, har vært løpende dialog mellom DUK, sekretariatet, representanter for HS og leder for NKKs Særkomite Utstilling. Alle trinn i prosessen har vært kvalitetssikret. 

I forbindelse med denne saken har det vært spredd ensidig og upresis informasjon i digitale/sosiale kanaler, som DUK og HS av personvernhensyn ikke har muligheter for å korrigere offentlig. Det er imidlertid gitt en grundigere og mer utdypende forklaring av vedtaket til angjeldende dommer. 

Å be seniordommere trekke seg tilbake når tiden er kommet, er en spesielt vanskelig oppgave for DUK. Det vil alltid kunne oppfattes sårende for den det gjelder, selv om DUK søker å opptre så skånsomt som mulig. 

I sosiale medier har DUK, i forbindelse med denne saken, blitt utskjelt med ganske grove karakteristikker, og er også beskyldt for løgn. Dette mener NKKs hovedstyre er svært beklagelig og helt grunnløst.

Medlemmene i DUK har krevende og viktige verv

HS er takknemlig for at noen vil påta seg et så krevende verv som det er å sitte i DUK, til tross for det personlige ubehaget det tidvis kan medføre. Å utdanne og følge opp dommere er en svært viktig og nødvendig oppgave for NKK. 

HS håper DUKs medlemmer også i fremtiden vil fortsette å påta seg oppgaver for NKK.