Hjertelidelser

NKK registrerer i samarbeid med Norsk Forening for Veterinær Kardiologi (NFVK) screeningresultater fra hjerteundersøkelser i DogWeb. Det er kun veterinærer som er spesielt godkjent av NFVK som kan registrere slike resultater. Disse finner du på NFVKs egne sider, se Lenker. Det er egne regler for rasen cavalier king Charles spaniel, se eget avsnitt.

 

Både resultatet av undersøkelsen (stikkord diagnose/grad eller fri) og en PDF-fil av selve hjerteattesten vil vises på de undersøkte hundene i dogweb.

Undersøkelsen

For alle andre raser enn cavalier king charles spaniel innebærer hjertescreening for avl en full undersøkelse med lytting (auskultasjon) og spesialisert ultralyd. For de fleste hjertesykdommer er det denne prosedyren som best avdekker hjertets tilstand. Ultralydundersøkelsen krever avansert utstyr og høy kompetanse, og NFVK fører liste over veterinærer som innehar dette. Det er relativt få veterinærer på denne listen, men flere av dem reiser en del rundt i landet.

 

Cavalier king charles spaniel

Cavalier representerer et unntak fra kravet om ultralydundersøkelse. Hos denne rasen har NFVK nå kommet fram til at det er tilstrekkelig å auskultere for å stille en god nok diagnose for avlsvurdering. Auskultasjon skal imidlertid gjøres av veterinærer med spesiell kompetanse, og NFVK/NKK fører liste over disse. Det er flere veterinærer som har kompetanse til å lytte, enn det er veterinærer som har utstyr og kompetanse til å gjøre ultralyd. Det er selvsagt mulig å utføre full undersøkelse med ultralyd på cavalier også, hos en veterinær som står på NFVKs liste over ultralydundersøkere, dersom eier ønsker det.

 

Dekning på landsbasis

Det er på landsbasis 6 undersøkere (flere for cavalier). Disse er geografisk fordelt på Oslo, Lørenskog, Telemark, Stavanger, Bergen, Stjørdal. Pr i dag dessverre ingen nord for Trøndelag (Stjørdal, Nord-Trøndelag). Sørlandet (Agder) er heller ikke dekket opp, nærmeste vil være Telemark eller Stavanger. Det er krav om et visst antall hjerteutredninger pr år pr veterinær for å opprettholde status på lista. Flere av undersøkerne reiser heldigvis en del rundt for å tilby diagnostikk i deler av landet med dårlig dekning, for eksempel Sørlandet og Nord-Norge. 

 

Våre samarbeidspartnere: