Hjertelidelser

NKK registrerer i samarbeid med Norsk Forening for Veterinær Kardiologi (NFVK) screeningresultater fra hjerteundersøkelser i DogWeb. Det er kun veterinærer som er spesielt godkjent av NFVK som kan registrere slike resultater. Disse finner du på NFVKs egne sider, se Lenker. Det er egne regler for rasen cavalier king charles spaniel, se eget avsnitt.

 

Både resultatet av undersøkelsen (stikkord diagnose/grad eller fri) og en PDF-fil av selve hjerteattesten vil vises på de undersøkte hundene i dogweb.

Undersøkelsen

Hjertescreening for avl innebærer en full undersøkelse med lytting (auskultasjon) og spesialisert ultralyd. For de fleste hjertesykdommer er det denne prosedyren som best avdekker hjertets tilstand.

Ultralydundersøkelsen krever avansert utstyr og høy kompetanse, og NFVK fører liste over veterinærer som innehar dette. Det er relativt få veterinærer på denne listen, men flere av dem reiser en del rundt i landet.

Cavalier king charles spaniel

Cavalier er spesielt utsatt for klaffesykdom (myxomatøs mitral klaffesykdom), og dette kan avdekkes ved hjelp av auskultasjon og ultralyd. Klaffesykdom vil føre til utvikling av lekkasje over en eller flere klaffer i hjertet, noe som kan oppdages ved at man hører bilyd ved auskultasjon.

NKK/NFVK fører en liste over veterinærer som er godkjent til å registrere auskultasjonsfunn, og det er vesentlig flere veterinærer som er godkjent for lytting alene enn det er veterinærer som har utstyr og kompetanse til å gjøre ultralyd.

Det tilbys også ultralydundersøkelser av cavalier i regi av NFVK, dette utføres av en av veterinærene som er godkjent for ultralydundersøkelser (se under).

Dekning på landsbasis

Det er på landsbasis 6 undersøkere som er godkjent for å kunne utføre ultralydundersøkelser i regi av NFVK (det er vesentlig flere som er godkjent til å lytte på cavalier). Disse er geografisk fordelt på Oslo, Lørenskog, Telemark, Stavanger, Bergen og Stjørdal.

Noen av de godkjente veterinærene reiser fast til klinikker Nord-Norge inkludert Bodø og Tromsø.

Listen over godkjente veterinærer vil oppdateres dersom flere undersøkere godkjennes. Det er krav om et visst antall hjerteutredninger pr år pr veterinær for å opprettholde status på lista.

 

Våre samarbeidspartnere: