Hjertelidelser

NKK registrerer i samarbeid med Norsk Forening for Veterinær Kardiologi (NFVK) screeningresultater fra hjerteundersøkelser i DogWeb. Det er kun veterinærer som er spesielt godkjent av NKK/NFVK som kan registrere slike resultater. Det er egne regler for rasen cavalier king charles spaniel, se eget avsnitt.

 

Både resultatet av undersøkelsen (stikkord diagnose/grad eller fri) og en PDF-fil av selve hjerteattesten vil vises på de undersøkte hundene i dogweb.

 

Undersøkelse med ultralyd

Hjertescreening for avl innebærer en full undersøkelse med lytting (auskultasjon) og spesialisert ultralyd. For de fleste hjertesykdommer er det denne prosedyren som best avdekker hjertets tilstand.

Ultralydundersøkelsen krever avansert utstyr og høy kompetanse, og NFVK fører liste over veterinærer som innehar dette (se lenke til NFVK på Facebook).

Listen over godkjente veterinærer vil oppdateres dersom flere undersøkere godkjennes. Det er krav om et visst antall hjerteutredninger pr. år pr. veterinær for å opprettholde status på lista.

Dekning på landsbasis

Det er på landsbasis 6 undersøkere som er godkjent for å kunne utføre ultralydundersøkelser i regi av NFVK (det er vesentlig flere som er godkjent til å lytte på cavalier). Disse er geografisk fordelt på Oslo, Lørenskog, Telemark, Stavanger, Bergen og Stjørdal. Noen av de godkjente veterinærene reiser fast til klinikker Nord-Norge, inkludert Bodø og Tromsø.

Liste over veterinærer som utfører tjenesten føres som sagt av NFVK (se lenke til NFVK på Facebook).

 

Cavalier king charles spaniel

Cavalier er spesielt utsatt for klaffesykdom (myxomatøs mitral klaffesykdom), og dette kan avdekkes ved hjelp av auskultasjon og ultralyd. Klaffesykdom vil føre til utvikling av lekkasje over en eller flere klaffer i hjertet, noe som kan oppdages ved at man hører bilyd ved auskultasjon. For å få avlsmessig framgang, er det viktig med et opplegg som gir mulighet for stor oppslutning blant oppdrettere, og jevnlige undersøkelser av avlshunder over tid.

Auskultasjon er valgt som metode for screeningopplegget, da denne undersøkelsen er lettere tilgjengelig for oppdrettere, og derfor vil sikre flere undersøkte avlsdyr. Oppdrettere som ønsker en enda mer eksakt undersøkelse ved hjelp av ultralyd kan selvsagt få utført dette, men det er altså ikke nødvendig for screeningopplegget til NKK.

NKK fører en liste over veterinærer som er godkjent til å registrere auskultasjonsfunn (se under «Dokumenter» på denne siden), og det vil bli vesentlig flere veterinærer som er godkjent for lytting alene enn det er veterinærer som har utstyr og kompetanse til å gjøre ultralyd

Det er i første rekke spesialister i smådyrsykdommer og medlemmer av NFVK som har fått tilbud om avtale. Andre erfarne smådyrpraktikere kan også søke, men må kunne vise til etterutdanning innen kardiologi. Hvis det viser seg nødvendig, kan NKK i samarbeid med NFVK iverksette egne auskultasjonskurs for veterinærer.

Det tilbys også ultralydundersøkelser av cavalier i regi av NKK/NFVK, dette utføres av en av veterinærene som er godkjent for ultralydundersøkelser (se avsnittet om undersøkelse med ultralyd).

Utfyllende informasjon

I dokumentboksen på denne siden finner du dokumentet Info auskultasjon cavalier, som gir utdypende informasjon om auskultasjonsopplegget, og bl. a sier litt om veterinærens rolle, tips om når hunden bør utredes videre, og bruk av IT-løsningen. Dokumentboksen inneholder også protokoll for undersøkelsen, samt oversikt over hvilke veterinærer som har auskultasjonsavtale.

Avlsråd

På grunn av høy forekomst av klaffesykdom hos cavalier king charls spaniel, er det foreløpig ikke korrekt å kategorisk utelukke alle hunder med suselyd fra avl. Det vil kunne føre til en for stort innsnevring i avlsmaterialet, og redusert genetisk mangfold. En kontinuerlig utsjalting av den fraksjonen hunder som til enhver tid har dårligst hjertestatus er veien å gå. Hvis en hund har normalt hjerte fram til relativt høy alder og foreldrene også har hatt god hjertestatus, kan det være aktuelt å bruke hunden i avl, forutsatt at man velger korrekt avlspartner. Norsk Cavalierklubb har laget en matrise for hvilke hunder de anbefaler brukt i avl, kombinert med hvilken partner. Matrisen fins et lite stykke ned på siden Avlskrav og retningslinjer hos Norsk Cavalierklubb. Matrisen er imidlertid komplisert, og vil kunne forandre seg underveis i avlsprogrammet. Veterinærens rolle i screeningprogrammet er derfor ikke å gi avlsråd, men å utføre auskultasjonsundersøkelsen korrekt. Eiere som ønsker avlsråd bør henvises til raseklubben.

Ønsker du avtale med NKK for auskultasjon?

Dersom du er spesialist eller medlem i NFVK og ønsker å være med i screeningprogrammet, vennligst send din kontaktinformasjon (fullt navn, arbeidssted, tlf. nr. og e-post til arbeidssted, evt. også privat e-post) og en signert Avtale mellom Norsk Kennel Klub (NKK) og spesielt godkjent veterinær om fastsettelse av auskultasjonsfunn for sentral registrering i NKK til helse@nkk.no. Har du ikke allerede mottatt avtalen, fås denne ved henvendelse til NKK. Godkjente veterinærer publiseres i egen liste på www.nkk.no under sidene for hjerteundersøkelser.

Er du en smådyrpraktiker som ønsker godkjenning, ber vi deg sende en søknad til helse@nkk.no. Sammen med søknaden sendes CV med informasjon om erfaring fra smådyrpraksis, gjennomførte kurs - spesielt innen kardiologi - samt dokumentasjon på aktuelle kurs og autorisasjoner. Mangler du godkjente kardiologikurs, kan du be om å bli satt på NKKs liste over veterinærer som ønsker auskultasjonskurs.

 

Våre samarbeidspartnere: