HD (hofteleddsdysplasi)

HD
Foto: iStock

Kun veterinærer som har gyldig avtale med NKK om røntgenfotografering for sentral avlesning, kan få avlest bilder i NKK. En forutsetning for å kunne tegne avtale er gjennomført røntgenkurs som arrangeres i samarbeid mellom NKK og Den Norske Veterinærforening.

 

Rapport om NKKs HD-screening

NKKs prosjektgruppe for HD har ferdigstilt sitt arbeid, og levert en omfattende sluttrapport med mye god informasjon. Hele rapporten, og mer om gruppas arbeid, kan du lese her.

Alder for røntgenfotografering

er minimum 12 mnd. på de fleste raser.
 
Følgende store raser må være minimum 18 måneder:
Bullmastiff, bordeaux dogge, grand danois, leonberger, maremma, engelsk mastiff, napolitansk mastiff, newfoundlandshund, landseer, pyreneerhund og sanktbernhardshund.
 
Husk at du før fotografering må signere på at alle korrekte røntgenbilder skal sendes inn til NKK, uansett om det ser ut som hunden får en «god» eller «dårlig» diagnose. Av hensyn til avlsarbeidet i klubbene er det svært viktig at også «dårlige» diagnoser registreres, selv om hunden selv ikke skal brukes i avl.
 
Bestilling av rekvisisjon for HD-bilder: Se denne siden.
 

Krav til kjent status

Enkelte raser har krav til kjent HD-status hos foreldredyr før valper kan registreres i NKK. Hvilke raser dette gjelder, kan du se her
 

Resultater HD

A = Fri
B = Fri
C = Svak grad   
D = Middels grad
E = Sterk grad
 

I dokumentet Avlesning av HD-røntgen kan du ser mer om kriteriene for de ulike diagnosene.

Det er i strid med de etiske grunnregler for avl og oppdrett å avle på hunder med sterk grad av hofteleddsdysplasi eller albueleddsdysplasi (HD grad E eller AD grad 3).

HD-indeks

For tallmessig store raser hvor en stor andel hunder røntges, beregnes HD-indeks. Indeksen beregnes ut fra både hundens egen HD-diagnose og røntgede slektningers diagnoser. Indeksen gir på denne måten et bedre estimat for hundens avlsverdi for HD, enn det hundens egen bokstavdiagnose gjør. Den er også et godt verktøy for kombinasjon av avlsdyr. Gjennomsnittet av de siste årgangene med røntgede hunder i rasen tilsvarer et indekstall på 100. Summen av indekstallene for begge foreldredyrene bør være over 200 hvis kombinasjonen av foreldre skal tilføre noe positivt med tanke på HD. Vi anbefaler å kontakte raseklubben for deres anbefalinger rundt bruk av HD-indeks. Mer informasjon om indeksen fins i dokumentet NKKs HD-indeks – Ny og bedre. (PDF, 1MB)
 

Kliniske symptomer

Hunder med kliniske symptomer på HD, AD, patellaluksasjon, spondylose hos boxer og forkalkede intervertebralskiver hos dachshund, trenger ikke ha oppnådd minimumsalder. Se eget tema om dette.
 
Mer informasjon om HD fins i dokumenter på denne siden.
 

Våre samarbeidspartnere: