Forskningsfondets styre

Hilde Charlotte Solheim, leder 

Medlem av hovedstyret i NKK
Utdannet journalist med mellomfag og offentlig rett
Erfaren styreleder og styremedlem med styreverv i en rekke selskaper og stiftelser  

Elin Kristiansen, styremedlem  

Veterinær og daglig leder ved AniCura Hønefoss
Spesialisert innen kirurgi
Deltatt i nordisk forskningsprosjekt om katarakt på norsk buhund i samarbeid med NMBU

Stein Istre Thoresen, styremedlem

Veterinær, professor emeritus, dr.med.vet. DipECVIM-CA og DipECVCP
Veterinærmedisinsk redaktør og faglig ansvarlig for smådyrmedisin i Norsk veterinærtidsskrift
Associate editor Journal of Small Animal Practice

William Bredal, sekretær 

Veterinær, Helse- og registreringsavdelingen NKK 

Spørsmål og henvendelser til NKKs forskningsfond kan sendes til forskningsfond@nkk.no.