Regler rundt alder, sykdom, helse og reproduksjonsstatus (og noen ganger løpetid) er satt for de ulike konkurranseformene. Se oppdatert informasjon i kapitlene Utstillingsberettigede hunder eller Deltakerberettigede hunder i konkurransereglementene (finnes under "lenker" på denne siden). 

Generelt for alle er at hunder ikke skal være syke eller utgjøre smittefare. Karantenetider for ulike sykdommer er ikke spesifisert, men må vurderes i samråd med veterinær i hvert enkelt tilfelle. Hvis det foreligger/kan foreligge tvil, skal det fremlegges veterinærattest.