Prosjektet er et langvarig prosjekt pågående i minimum 4 generasjoner, det vil si ca. 9 til 12 år. Prosjektet evalueres i hver generasjon med mulighet for justeringer. Viktige vurderinger vil være helsestatus på prosjekthunder og antall prosjekthunder tilgjengelig for videre avl. Det vil også gjøres fortløpende vurderinger underveis i perioden med eventuelle tilpasninger blant annet med tanke på prioriterte innkrysningsraser og avlskriterier.

Prosjektet baseres på omfattende helsetesting av prosjekthunder og renraset cavalier. MRI-skanning med avlesing av SM/CM skal gjennomføres før hundene brukes i avl. Hundene MRI-skannes etter 18 md og etter 3 års alder. Hundens SM-status vil være et viktig utvalgskriterium for om hunden kan gå videre i avl eller ikke. Avl basert på SM-skår i en avlsmatrise er en internasjonalt veletablert metode. 

I tillegg til MRI-skanning, må hundene ha hjerteattest, patella-attest, øyelysing og kjent status for Episodic Falling Disease Syndrome (EFS) og Curly Coated Dry Eye Syndrome (CCS).
Både renraset cavalier, innkrysningshunder og påfølgende generasjoner av prosjekthunder må igjennom en omfattende helseundersøkelse. 

Prosjektet kan kun videreføres til neste generasjon forutsatt at prosjekthunder har bedre helsestatus enn dagens cavalier. Progresjon i avlsarbeidet vil derfor følges fortløpende og i hver generasjon når det er nok prosjekthunder tilgjengelig. Helsestatus på cavalier i 2023 er en 0-punkts måling og er sammenlikningsgrunnlag for vurdering av helsestatus på prosjekthunder videre.

Prosjektet har søkt støtte fra The Kennel Club i England, som er rasens hjemland.

Endelig prosjektplan skal behandles av Sunnhetsutvalget 9.04.2024