NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, og NKKs avlsstrategi er sentrale dokumenter som enhver oppdretter bør være kjent med og følge. Brosjyren Informasjon om hundeavl har også mye nyttig informasjon. Spesielt nyttig er kanskje kapittelet om utvalg og kombinasjon av avlsdyr.

Kurs og utdanning

NKK arrangerer flere seminarer og kurs for både oppdrettere og hundeeiere. For en fullstendig oversikt over våre kurs se Aktiviteter-Kurs og utdanning. Der kan du også lese mer om Oppdretterskolen.

Artikler om helse, avl og oppdrett:

NKK har utgitt en rekke serier om helse, avl og oppdrett. Et bredt utvalg av disse finner du under Dokumenter

Arvelig klinisk sykdom

Tilgjengelig informasjon om arvelig sykdom er svært viktig for oppdrettere som ønsker å finne en sunn partner til sin hund. Til nå har det bare vært mulig å registrere resultater fra screeningundersøkelser (undersøkelser tatt uavhengig av mistenkt sykdom) i NKKs database dogweb. Imidlertid er mange andre sykdommer minst like viktige å ta hensyn til i avlen. Høsten 2017 startet derfor NKK et system hvor eier kan få registrert inn diagnoser på arvelig klinisk sykdom. Les mer om hvorfor denne registreringen er så viktig her. Skjema for eierbekreftelse (samtykke til registrering) finnes i samme dokument, eller kan lastes ned her.

Oppdretterskolen – bøker

Astrid Indrebøs nye bøker, Oppdretterskolen, tar for seg alle aspekter ved det å drive oppdrett, og er svært nyttig lesning for alle oppdrettere, samt de som går med en drøm om å ha sitt første valpekull. 

I bind 1, Genetikk og avl, får du en enkel innføring i genetikkens mysterier, og du vil lære hvordan du kan bruke kunnskapen i ditt avlsarbeid. Boken finner du i NKKs nettbutikk.

Bind 2, Reproduksjon, fødsel – og starten på livet, tar for seg alle stadiene i den praktiske delen av hundeoppdrett; fra kjønnsmodning, tispa kommer i løpetid, hva man bør tenke på under drektigheten, forberedelser til fødselen og oppfølging av valpene de første åtte ukene fram til de skal av gårde til nye familier. Boken finner du i NKKs nettbutikk.