Rypejakta er "folkejakta" i Norge. Det er opp mot 50.000 jegere som oppgir at de jakter ryper hvert år. Lirypejakt med hund er ifølge Statskog blitt veldig populært. Både storviltjakt og småviltjakt kan utøves med og uten hund

Er jakt med hund nødvendig?

Det har flere årsaker at vi ønsker å bruke hund i jakta. Det er både hensynet til effektiv jakt og hensynet til human jakt. En hund vil ofte lettere lokalisere viltet. Etter å ha skutt, vil man lettere finner byttet i etterkant. Hunder til bruk til sporing er påbudt ved elgjakt. I fuglejakt brukes hundene både til sporing og apport. På den måten hindrer man at viltet lider unødig.

Jegeren og hunden, et godt team!

Jakt med hund gir en stor fordel med hensyn til å finne skadet vilt. Fellingsantall styres av kvotebegrensninger, som er en viktig og effektiv regulator. Den forsvarlige jeger har ikke interesse av å ta ut mer enn bærekrafthensynet tilsier, inkludert faglig god forvaltning.

Den som jakter med hund vil ofte ha andre motiver i tillegg enn å fylle sekken med skutt fugl. Samspillet med hunden har en stor egenverdi. Å konstatere at hundrevis av treningstimer sammen med hunden har gitt gode resultater, er for mange selve premien. 

Alle kan jakte med fuglehund, uavhengig av alder og kjønn. Rekruttering går gjerne i arv gjennom generasjoner. Det er ikke uvanlig at det sitter en 2-åring i bæremeis med far eller mor, eller er med besteforeldre, på jakt. I pausen tennes det bål, og kaffekjelen og stekepannen dras fram. Mange smårollinger er blitt rekruttert og har fått sin første naturopplevelse på denne måten. Friluftsliv og jakt kan altså utøves sammen med, og i samspill med flere generasjoner.