Rådgivning oppdretter

Hva sier du til en oppdretter som ber om råd angående avl? Punktene under er et minimum av informasjon du bør gi. Se også dokumentet "Sunn hundeavl – NKK trenger hjelp fra veterinæren!" for flere tips.

 

Dette kan du be eier om:

 • Velg en funksjonelt frisk hund

  • Hunden må være frisk uten kirurgisk eller medisinsk behandling

 • Velg avlsdyr som er bedre enn gjennomsnittet i rasen (helse og gemytt)

 • Vær bevisst ditt ansvar som forvalter av rasens framtidige helse.

 • Besøk NKKs nettsider Helse om Avl og oppdrett. Der finner eierne informasjon om

  • NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett (punkt 7 om tispas velferd er spesielt viktig)

  • NKKs avlsstrategi

  • NKKs tips for valg av partner

  • NKKs Registreringsrestriksjoner for enkelte raser

  • Oppdretterskolen

 • Sjekk raseklubbenes avlsanbefalinger (kan være mer omfattende enn NKKs mistekrav).

 • Besøk dogweb for å innhente informasjon om eventuelle partnere.

 

Våre samarbeidspartnere: