Prøvemappens dokumenter består av:

  • Prøvemappens forside 
  • Rapport fra NKKs representant 
  • Referat fra prøveleder(e) 

Når agilitystevnet er ferdigmeldt i Devent skal prøvemappen sendes inn til sport@nkk.no slik at stevnet kan anerkjennes. 

Praksisen med innsending av prøvemappe gjelder for stevner etter 15. april 2024.

Bakgrunn for ny praksis:

Nye fellesbestemmelser i NKKs prøveregelverk
Fra 01.01.2024 er det endringer i Fellesbestemmelser i alle NKKs prøveregelverk.  

Årsaken til revideringen av fellesbestemmelsene for prøver kommer som en følge av den nye konkurransedyrforskriften (gjeldende fra juli 2021), hvor behovet for å plassere ansvaret som dyrevelferdskontrollør er vesentlig.

Tidligere var fellesbestemmelsene for Jakt og sportsgrener like, men man anser at prøveformene er for ulike til at man kan ha for omfattende fellesbestemmelser, og at evt. reguleringer heller skal skje i den prøvespesifikke delen av regelverket. Felles for de nye fellesbestemmelsene er nå at det er foretatt presiseringer knyttet til andre/eksterne lovverk og forskrifter. Kap. om helsestatus er justert, slik at det er bedre samsvar med tidligere HS-vedtak gjort gjeldende fra 1.1.2023. Det er også gjort presiseringer under prøvedeltakers plikter og ansvar, og lagt inn et kap. om hundevelferd og helse.

Endringene i Fellesbestemmelsene består av følgene: 

(For regelverk sortert under NKKs Sportshundkomité)

Reguleringen skal nå skje i den prøvespesifikke delen av regelverket. Det er i tillegg åpnet for at dommerutdannings-regler og NM-regler kan tas ut av regelverket, og has som tilleggsdokumenter. Det innføres krav til arrangør om stikkprøvekontroll av ID/chip og vaksinasjonskort.

For å opprette stevne i Devent må følgende være på plass: 

  • Det må være søkt om agilitystevne i klubbadmin i NKKfor å opprette stevne ID. 
  • Det må søkes minimum 3 uker før stevne skal avholdes. Et stevne kan strekke seg over flere dager med flere "identiske løp" pr dag, på én stevne ID i NKK.
  • Logg inn på klubbadministrasjon med klubbens ID-nr og passord. Klikk på «vedlikehold av årets prøver». Klikk deretter på prøven du skal jobbe med. Nederst på siden velges et passord som skal gjelde for denne prøven når du logger deg på prøveprogrammet dogweb-Arra. Avslutt med å lagre.
  • Logg inn på dogweb-Arra. Prøvens ID-nr. er lik prøvens ref. nr., og prøvens passord er passordet du laget i punktet over.
  • Når prøven er ferdigmeldt i Devent sendes prøvemappen på epost til NKK for anerkjenning av stevne.