Det er åpnet for NOX-registrerte blandingshunder i disse prøvekategoriene:

  • Brukshundprøver (Nordisk program)
  • Karaktertest
  • Funksjonsanalyse
  • Blodsporprøver
  • Fersksporprøver

Medlemsnummer = dommernummer

Alle dommere oppfordres til å bruke sitt medlemsnummer = dommernummer ved signering av kritikker. Dette gjelder alle prøvekategorier. På den måten blir det enklere å finne frem til den dommeren som har dømt.

Viktig informasjon og relevant regelverk for prøvedommere og instruktører finner du under Dokumenter.