Aktiviteter sentrale for ansvarlig raseavl

Gode jakthunder bidrar til god dyrevelferd og human jakt. 

Til grunn for alle aktiviteter i FKF ligger behovet for å sikre raseutvikling og godt avlsarbeid. Det er helt sentralt å utøve aktiviteter som sikrer raseutvikling og avl av gode stående fuglehunder. Alle våre jakt- og apportprøver har som mål å identifisere den gode jakthunden, og hunden prøves på arvbare egenskaper som er ønskelig inn i videre avlsarbeid. 

Prøvene er ikke en treningsarena for hundene, de gir grunnlag for å finne hvilke hunder som har egenskaper som bør prioriteres i avlen for å utvikle gode jakthunder. Det er en nøkkel til god forvaltning av rasene inn i fremtiden.

Ekstra høye krav til godt hundehold

Utstilling og prøving av hund stiller ekstra høye krav til godt hundehold. Ingen aspekter ved deltakelse skal gå utover av hundenes velferd, og ingen hunder skal utsettes for press knyttet til arrangementer. Hunder som deltar må være friske, ikke vise tegn til ubehag, eller være skadet. 

Norsk Kennel Klub (NKK) og Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) tar dyrevelferd på alvor og følger strenge regelverk og etiske retningslinjer som regulerer alt fra hvordan vi driver oppdrett til hvordan vi trener og bruker våre hunder. Regelverket, sammen med norsk lov, er laget for at alle våre medlemmer skal ta godt vare på hundene sine.  

NKK og FKF har de siste årene blitt utsatt for ubegrunnede, falske beskyldninger om våre aktiviteter. For alle som er interesserte i hvordan vi jobber, hvorfor vi trener og viser hunder som vi gjør, og fakta i enkeltsaker anbefaler vi å lese om aktiviteter og jakt med fuglehund her. 

Tar avstand fra falske beskyldninger og personangrep

Vi tar sterk avstand fra de ubegrunnede, feilaktige og falske beskyldningene og personangrepene som har blitt rettet mot oss de senere årene. 

Vi er fast bestemt på å fortsette vårt arbeid basert på fakta, kunnskap, og til det beste for dyrene. 

NKK og FKF oppfordrer sine medlemmer til å fokusere på de mange positive sidene med vårt hundehold, hjelpe til å oppfordre alle hundeeiere til å følge gjeldene lover og forskrifter for å sikre vårt omdømme som hundeeiernes organisasjon. Våre organisasjoner arbeider for gode holdninger til alle aktiviteter med hund der det ikke er plass til å forsvare usaklige og til dels grove udokumenterte påstander om oss. Vi oppfordrer våre medlemmer til å styre unna ødeleggende diskusjoner, da en slik deltakelse bidrar til å holde liv i og bygge oppunder disse.

Det arbeides metodisk og kynisk mot oss, den beste måten å møte dette på er å bygge videre på våre verdier og gode holdninger. Vi inviterer til åpen dialog og tar gjerne imot konstruktiv kritikk, men vil ikke tolerere falske anklager eller sjikane.

Lover og regelverk som berører våre aktiviteter 

Lov om dyrevelferd
Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser
NKKs etiske retningslinjer for hundevelferd på utstilling og i konkurranse
Etiske retningslinjer for hold og trening av hund
NKKs antidopingreglement
FKFs hundevelferdspolicy