Det er helt sentralt å utøve aktiviteter som sikrer raseutvikling og avl av gode stående fuglehunder.

Til grunn for alle aktiviteter i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) ligger behovet for å sikre raseutvikling og godt avlsarbeid. Gode jakthunder bidrar til human jakt og god dyrevelferd. Alle våre jakt- og apportprøver har som mål å identifisere den gode jakthunden, og hunden avprøves på arvbare egenskaper som er ønskelig inn i videre avlsarbeid. 

Prøvene er ikke en treningsarena for hundene. De skal gi grunnlag og forutsetning for å finne hunder som har egenskaper som bør prioriteres i avlen for å utvikle gode jakthunder for fremtidig god forvaltning av rasene. 

Hundevelferd svært viktig i trening og prøver

FKF arbeider kontinuerlig for i best mulig grad å ivareta hunden, viltet og deltagerne på våre arrangementer. Regelverket er tydelig, og stiller klare krav om hva som gjelder på jakt- og apportprøver og organisert trening.

Forskrift om velferd for hunder i konkurranser gjelder ved både trening og under prøver. Den gjelder for hundeholder, arrangør, trener, arrangør og organisasjoner, samt veterinær og dyrepleier i den grad de behandler dyrene. Forskriften beskriver hvilken tilstand dyrene skal være i for å kunne konkurrere, samt behovet for sikkerhetsvurderinger knyttet til å hindre unødvendige belastninger. Arrangør/arrangørorganisasjon skal utnevne dyrevelferdskontrollører.

De etiske retningslinjene fra NKK ligger til grunn for all aktivitet.