Fuglehunden skal ta stand og “peke ut” fuglen for jegeren. For å klare denne oppgaven er de jaktlige egenskapene av høy verdi for avlsarbeidet. Tilsvarende gjelder for utholdenhet og anatomi. Hunden må være bygget til å klare å løpe langt. 

Hundene skal være sunne og friske og med relevante jaktinstinkter for å levere på oppgaven sin. Jakthundenes behov bidrar til at de i stor grad får god mosjon gjennom sine aktiviteter med eier, gjennom opptrening til jakten og i selve jaktutfoldelsen. At hunder bruker sine nedarvede egenskaper er god dyrevelferd, og noe også dyrevelferdsloven omtaler som et viktig behov for hunden.