Kompetanse om biologisk mangfold og kunnskap om iboende egenskaper hos både ville og domestiserte dyr (som hunden), gir muligheter for å ta gode framtidsvalg.

Fuglehundklubbenes Forbund, sammen med andre jakthundgrupper, og som en viktig aktør under Norsk Kennel Klub, er klare for å ha ansvaret.

Vi ønsker å synliggjøre vårt avlsarbeid, våre jegertradisjoner og vårt ansvar for forsvarlig jakt og forvaltning av viltet, hvor fuglehunder spiller en viktig rolle.

Naturens bidrag til rekreasjon, til forståelse av biologisk mangfold og interessen for å ta vare på skog, fjell og vidder er iboende verdier som våre medlemmer gjennom sin jaktutfoldelse og sine aktiviteter med hund bidrar til å ivareta. Denne tilnærmingen til naturen og hvordan vi fuglehundfolk kan bidra til vern av mangfoldet ønsker vi å synliggjøre og fortelle mer om.