For mange eiere gir tiden i naturen og friluftslivet generelt positive helseeffekter i tillegg gleden ved selve hundeholdet. 

Vi er mange som er engasjert i fuglehundaktiviteter, og det er ca 25-30 000 registrerte fuglehunder i Norge. Det store engasjementet er en styrke for naturen og miljøbevisstheten, ettersom man verner om det man er engasjert i, og jegere er glade i naturen og det dyrelivet som gjør at jegeren kan høste av overskuddet. Våre jegertradisjoner er en del av vår historie, og forsvarlig jakt og forvaltning av viltet er grunnleggende for bærekraftig forvaltning av våre ressurser. 

Verdifullt fysisk og sosialt

I tillegg til å arbeide for å lykkes med jakthunden, blir mange en del av et verdifullt sosialt fellesskap. Folk fra hele landet med ulik bakgrunn og erfaring bringes inn i et nytt nettverk, hvor samarbeid med hunden er i sentrum for aktivitetene. 

Hunden må ha jevnlig mosjon for å være i god form til jakta, og følgelig må eieren også leve et aktivt liv. Noe som igjen er helsemessig forbyggende for hundeeieren.  Fuglehundhold gir altså også gode effekter for folkehelsa og dermed samfunnsnyttig i seg selv. Med andre ord, kanskje bør fuglehunden forskrives på “blå resept”.

Kombinasjonen av hundehold, friluftsliv og bærekraftig høsting av naturen, er verdifullt på mange plan, både for dyr, mennesker og samfunnet vårt.