De fleste raser eller rasegrupper har egne klubber som arbeider med og skaper aktiviteter for sine respektive raser. 

Som medlem i en av NKKs raseklubber, er man med på å bestemme hva organisasjonen skal fokusere på i sitt arbeid. Grunprinsippet er at alle medlemmer har én stemme – denne stemmerettigheten utøves gjennom medlemskapet i de lokale raseklubbene. Alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.

Medlemmer representeres i Representantskapsmøtet (RS) – medlemmer «utøver» stemmen i tilknyttet klubb, men stemmen representeres i RS av valgt representant.

Raseklubbene representeres direkte i RS mens lokale hundeklubber representeres av regionene.