Et forbund er en sammenslutning som består av flere ulike klubber, som sammen arbeider for å fremme forbundets formål.