Eksempler på ulike aktivitetsklubber er nasjonale og lokale klubber som driver med: Agility, lydighet, blodspor, ferskspor, kreativ lydighet, rallylydighet, lure coursing, valpekurs, familiehundkurs, temakvelder ol. Ofte legger klubbene opp til varierte aktiviteter med treninger, kurs, konkurranser, og sosialt samvær.

Som medlem i en av NKKs aktivitetsklubber, er man med på å bestemme hva organisasjonen skal fokusere på i sitt arbeid. Grunprinsippet er at alle medlemmer har én stemme – denne stemmerettigheten utøves gjennom medlemskapet i de lokale aktivitetsklubbene. Alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.

Medlemmer representeres i Representantskapsmøtet (RS) – medlemmer «utøver» stemmen i tilknyttet klubb, men stemmen representeres i RS av valgt representant.

Raseklubbene representeres direkte i RS mens lokale hundeklubber representeres av regionene.