Tenker du på å kjøpe hund, men vet ikke hvor du skal starte?

Da er kjøpehund.no og Norsk Kennel Klub det beste utgangspunktet! Det å kjøpe hund er et stort ansvar. På denne nettsiden vil du finne informasjon om hvordan du skal gå frem når du kjøper hund, gode tips når du endelig har fått valpen i hus - og ikke minst annonser fra oppdrettere og en nyttig rasevelger.

Norsk Kennel Klub er organisasjonen for alle norske hundeeiere. Vi jobber under mottoet "Hund til nytte og glede", og har som uttalt målsetting av vi skal være en proaktiv medlemsorganisasjon som taler hundens og hundeeieres sak. Vi har tydelige holdninger om saker som påvirker hverdagen til norske hunder og deres eiere, og uttaler oss jevnlig om utformingen av politikk vedrørende dette.

NKK trenger så mange medlemmer som mulig for å kunne fortsette vårt arbeid som talerør for landets 500 000 hunder og deres eiere. For å melde deg inn, klikk her.

Bruk tid på rasevalget

NKK anbefaler deg å bruke god tid på valg av rase, samt på å finne frem til riktig oppdretter. Denne nettsiden er et godt sted å begynne, både med tanke på generell informasjon om hundehold, samt annonser og oppdretterkontakter. Vi anbefaler også at du leser brosjyren "Vil du bli hundeeier". Denne bør leses av alle som enten er i tenkeboksen, eller som har bestemt seg allerede.I denne brosjyren får du vite mer om hvordan du går frem for å kjøpe deg hund, og hvilke spørsmål man bør ta stilling til.

Viktig rasevelger

Nettopp fordi det er så viktig at alle potensielle hundeeiere er klar over hvor forskjellige våre raser er, har vi utviklet en egen rasevelger på denne siden. På denne rasevelgeren finner du utfyllende beskrivelser av de 200 hyppigst registrerte rasen i Norge per i dag. Alle disse rasene er kategorisert med tanke på bruksegenskaper, pelsstell og aktivitetsnivå. Rasebeskrivelsene og kategoriseringene er godkjent av raseklubbene.

Kontakt raseklubben

NKK anbefaler alle som som planlegger å kjøpe seg hund å ta kontakt med aktuelle medlemsklubber og deres valpeformidlere så tidlig som mulig i prosessen. Oversikten over våre medlemsklubber finner du her.

Sett deg inn i gjeldende lover og regelverk!

NKK oppfordrer på det sterkeste alle eksisterende og potensielle hundeeiere til å sette seg inn i gjeldende lover og regler, for å legge til rette for et harmonisk hundehold, samt hindre import av sykdommer til Norge. Lov om hundehold og regler for import av hunder til Norge finner du her: Lov om hundehold.  Husk også å lese deg opp på import og eksport av dyr