Start med små turer i hagen, på gress eller grus. Valpen må gjerne få bevege seg i snøen, men vær forsiktig med dyp eller tung snø og is. Det er fint om valpen får passere noen hindringer som å krype under eller komme seg over grener eller bevege seg i litt småkupert terreng. Er det sommer og det er et vann i nærheten, må den gjerne få vasse litt i vannet eller svømme litt hvis den har lyst. Men pass på å ha den under kontroll – det er ikke bestandig valpen kjenner sin egen begrensning.

Den første tiden skal det meste være lek. Små turer på 5-10 minutter noen ganger om dagen er nok. Lær valpen gode vaner under disse småturene. Bruk gjerne litt tid til å lære den å komme når du roper – og husk å rose den når den kommer! Du kan lære den å gå pent ved siden av deg, både med og uten bånd. Men den må også få lov å bevege seg fritt. Sett deg ned litt og la den løpe rundt, men pass på at du har kontroll over valpen slik at den ikke skader seg eller er til sjenanse for andre.

Lengden på turene økes gradvis, avpasset etter hundens størrelse og aktivitetsbehov. En valp skal verken ha for mye eller for lite mosjon, og gradvis opptrening hver dag er viktig. La ikke valpen slite seg ut, og mas den ikke ut under lek.

Fôring

Det er viktig at valpen lærer seg gode fôringsrutiner. Små valper skal fôres flere ganger om dagen. Det er visse individuelle variasjoner og rasevariasjoner på hvor ofte en valp skal ha mat. De fleste valper fôres fire ganger om dagen fra levering og frem til de er tre måneder gamle, og tre ganger om dagen til de er seks måneder. Fram til den er ett år bør den fôres to ganger om dagen. Mange hunder fôres to ganger om dagen resten av livet, mens noen foretrekker å fôre de voksne hundene en gang daglig.

Hvis valpen ikke er sulten, ta bort maten etter 10-15 minutter og tilby den ny mat ved neste fôring. Ikke tilby godbiter i stedet for mat. Husk å lufte valpen straks den har spist.

Det finnes et stort utvalg av hundemat på markedet. Det er viktig å diskutere føring med oppdretteren eller andre erfarne hundefolk. Den første tiden bør valpen få den samme maten som den har fått hos oppdretteren. Er det ønskelig å gå over til et annet fôr, bør overgangen skje gradvis.

Det er viktig at valpen ikke blir tykk, da fedme lett kan disponere for sykdommer – spesielt i skjelettet. En overvektig valp vil også lett få vektproblemer når den blir voksen. Spesielt for store hunderaser er det viktig at valpen ikke vokser for fort. Det er derfor viktig at både førets sammensetning og mengde er riktig nettopp for din hund.

En tørr brødskalk kan valpen gjerne få kose seg med en gang i blant. Litt restemat kan den også få etter hvert, men unngå krydret mat og for mye fett. Restematen må imidlertid ikke utgjøre en vesentlig del av hundenes før, da dette vil skape ubalanse i næringssammensetningen.

Velg et fôr som er riktig sammensatt, så trenger du ikke å tilsette føret noe som helst. Unngå spesielt ekstra tilskudd av kalk, fosfor og A- og D-vitaminer, da dette kan skape helsemessige problemer! Er det for lite vitaminer og mineraler i fôret, er det bedre å skifte fôr enn å begynne med forskjellige tilsetninger.

Husk at valpen alltid skal ha fri tilgang på friskt drikkevann!