Vaksiner, generelt

NKK støtter til enhver tid nasjonale retningslinjer for vaksinasjon av hund, selv om krav til deltagelse på våre arrangement kan være noe annerledes.

 

Detaljer rundt NKKs krav til vaksinasjonstidspunkt, og hvilke sykdommer det skal vaksineres mot, fins i de ulike konkurransereglementene.

 

 

Våre samarbeidspartnere: