Mva-kompensasjon

Bunke med papirer og mapper
Foto: iStock

NKK samordner og sender inn søknad til Lotteri- og Stiftelsestilsynet for alle medlemmer og regioner. Fristen for å sende inn søknad om momskompensasjon for 2017 er 1. juli 2018. Alle våre medlemsklubber oppfordres til å sende inn sin søknad så snart årsmøtet er avholdt.

 

Alle medlemsklubber og -forbund kan søke om mva-kompensasjon gjennom oss. 

Det stilles krav til formalia for at søknaden blir behandlet først hos NKK, deretter gjennom revisjon, og sist men ikke minst i godkjenningsprosessen hos tilsynet.

NKK oppfordrer klubben til å registrere seg i Frivillighetsregisteret.

Registrering kan gjøres her: Registrering i Frivillighetsregisteret

Ved å gjøre dette kan dere oppnå mange fordeler – bl.a. grasrotandel.

 

Følgende kreves for at søknaden skal behandles:

 1. Momskompensasjonsskjema må fylles ut med opplysninger om klubben og søknadsbeløpet. Grunnlaget på søknadsskjemaet må stemme med driftskostnadene i resultatregnskapet, dvs. det er totale driftskostnader som skal være grunnlaget minus finanskostnader (og evt. kjøp av tomt eller bygninger skal heller ikke være med)
 2. Resultatregnskapet må signeres av hele styret og vedlegges søknaden.
 3. Protokoll/referat fra årsmøtet må signeres og vedlegges søknaden.
 4. Signert revisjonsberetning må følge søknaden. NB! Alle vedlegg må ha fullt navn på klubben.

OBS! Det kan ikke søkes om momskompensasjon flere steder samme år, så om man har muligheten til å søke hos flere sentralledd, må det tas et valg om hvor det gjøres. Dersom noen får kompensasjon gjennom flere søknader, må det man har fått for mye tilbakebetales til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Søknadsfristen er 1. juli hvert år. Dette må overholdes, ellers blir ikke søknaden behandlet.
NKK ønsker at søknadene skal skje elektronisk, og sendes til: momskompensasjon@nkk.no

 

Søknadsskjema for 2017

 

Tips til utfylling av søknad:

 

 1. Fyll ut all informasjon på skjemaet
  a) Under punktet for emailadresse, skriv gjerne adressene til flere i styret. Dette er en sikkerhet slik at dersom NKK trenger å ta kontakt med dere ved evt mangler og spørsmål er det flere som kan fange dette opp.
  b) Det er totale driftskostnader som skal være grunnlaget. Det skal ikke trekkes ut kostnader det ikke er betalt mva for. Dette er viktig, trekker dere ut disse kostnadene, vil dere få mindre kompensasjon enn dere har krav på.
  Grunnen er at dette er en forenklet søknad, og at Lotteri- og Stiftelsestilsynet tar utgangspunkt i at totale driftskostnader inneholder kostnader som ikke har mva. De har en modell som trekker ut en ganske høy prosent av grunnbeløpet før de beregner hva som skal utgjøre grunnlag for mva-kompensasjonen.
  Størrelsen på prosenten de trekker fra kan variere noe fra år til år, det er avhengig av beløp myndighetene har bevilget til mva-kompensasjon. Prosentmessig vil det være likt for alle søknadene.
  OBS! Har dere driftskostnader som innbefatter kjøp av tomt, bygg eller annet anlegg skal dette trekkes ut av grunnlaget.
   
 2. Regnskap som legges ved resultatregnskap/driftsregnskap:
  a) Det må gå klart frem av regnskapet hva som er totale driftskostnader, dette er grunnlaget for søknaden. Det skal ikke være slik at det er vanskelig å sammenligne regnskap og søknadsskjema. Dvs. at totale driftskostnader i regnskapet skal være samme som dere bruker som grunnlag på søknadsskjemaet.
  b) Resultatregnskapet må være signert av hele styret. Dette er krav fra våre revisorer og de vil ikke godkjenne en søknad dersom regnskapet ikke er signert.
   
 3. Protokoll/referat fra årsmøtet skal være signert i henhold til vedtektene hos dere. Dersom den ikke er signert blir ikke søknaden godkjent.

Dersom du er usikker på hvordan søknaden skal se ut, se eksempel (PDF, 53KB).

Ofte stilte spørsmål

 1. Hvorfor må dere levere inn søknaden innen 1. juli?
  Det tar tid å kontrollere alle søknadene. Har vi spørsmål til det dere har sendt inn må vi ha tid til å etterlyse mangler og gi dere tid til å rette opp eventuelle feil.
  Videre må vi ha tid til å sette opp fellessøknaden slik at alt er klart til vår revisor gjennomgår vår samlede søknad før vi kan sende den inn. Deretter må vår revisor skrive en revisjonsrapport basert på vår søknad som skal følge søknaden til Lotteri- og Stiftelsestilsynet innen fristen som er 1. september.
   
 2. Hvorfor må hele styret signere regnskapet når det ikke har blitt gjort før?
  Det er vår revisor som ber om dette. Det viser at hele styret står bak søknaden, og at hele styret er ansvarlig for at opplysningene som blir gitt er riktige.
   
 3. Hvorfor holder det ikke med revisors signatur?
  Det stilles ikke samme krav til en revisor som brukes i frivillig organisasjoner, dvs. et årsmøte kan utnevne en regnskapskyndig til å være revisor for regnskapet. Det er ikke nødvendig at vedkommende er en godkjent revisor.
 

Våre samarbeidspartnere: