Behandlingstid/priser:

Hvor lang tid tar det før saken min er ferdig behandlet/registrert?

Behandlingstiden på kullregistrering, eierskifter og omregistreringer av hund ligger på 5-6 uker, vel å merke dersom vi får inn all dokumentasjon og unngår purringer av dokumenter/signaturer. I ferietider må man påregne lenger saksbehandlingstid.

Hva må jeg betale for NKKs registreringstjenester?

For oversikt over priser, se link

Kullregistrering:

Må jeg være medlem av NKK for å kunne registrere kull?

Nei, alle som følger NKKs regelverk kan registrere valpekullene i NKK, men dersom du er medlem i en av NKKs medlemsklubber får du medlemsrabatt, det vil si halv pris på registreringsavgiften. For priser se link.

OBS: Alle som er innehaver av et kennelnavn være medlem av NKK.

Kan jeg sende inn dokumentasjon på e-post?

Hvis kullet er registrert elektronisk, skal all dokumentasjon som berører kullregistreringen lastes opp på kullet inne på «Min side». Vi godtar også skannede dokumenter; disse må sendes på e-post til registrering@nkk.no

Må jeg bestemme valpenavn ved registrering?

Navn, farge og kjønn må oppgis ved registrering av valpekullet. Navnene vil være det som står på valpenes registreringsbevis, men oppdretter har mulighet til å endre valpenes navn frem til NKK har godkjent valpenes ID-nummer. Dette gjør oppdretter selv inne på kullet på «Min side».

Må jeg ha kennelnavn for å få registrert valpekull?

Nei, du trenger ikke ha et registrert kennelnavn for å få registrert valpekull. Informasjon om kennelnavn finner du her: Kennelnavn 

Bruk av utenlandsk hannhund til avl. Hva må jeg skaffe av dokumentasjon?

Hvis det er første gang en utenlandsk hannhund blir brukt i avl i Norge, må kopi av hundens registreringsbevis sendes inn i forkant av registreringen. I tillegg må vi ha dokumentasjon på gjeldende krav for kullregistrering. Dette kan sendes på mail til registrering@nkk.no.

Dersom hannhunden har vært på utstilling eller har avkom registrert etter seg i et annet FCI-land, må det sendes inn dokumentasjon på dette. Alternativt må det sendes inn en testikkelattest utstedt av veterinær. Attesten må inneholde både hundens id-nummer og registreringsnummer, og være utstedt etter at hunden har fylt 6 måneder.

Utenlandske hunder som er permanent innført til Norge skal omregistreres til NKKs register først. Se informasjon vedrørende omregistrering her: Omregistrering fra utlandet.

Hva gjør jeg når det står at det mangler ID-nummer på valpene, selv om de er chip-merket?

Da må du sende inn kopi av id-merkingsskjemaet som veterinæren har fylt ut. Dette kan skannes og lastes opp inne på kullregistreringen på «Min side».

Hvorfor har jeg ikke fått tilsendt registreringspapirer på valpekullet mitt?

Sjekk kullet ditt inne på «Min side», om det er noe som mangler før du eventuelt sender en mail til registrering@nkk.no

Jeg skal bruke en tispe/hannhund som jeg ikke eier?

Registrert eier må fylle ut en disposisjonserklæring. Skjemaet må signeres av registrert eier og fylles ut for en gitt periode, gjeldende fra før paringsdato. Disposisjonen kan maks gis for ett år om gangen. Link til skjema som skal brukes finnes her: Disposisjonserklæring.

Ferdig utfylt skjema kan sendes NKK på e-post til registrering@nkk.no eller pr. post i god tid før kullet skal registreres. Så snart disposisjonserklæringen er registrert vil tispen komme frem ved valget «Nytt kull» på «Min side».

Er det spesifikke helse-/tilleggskrav for min rase ved kullregistrering?

Enkelte raser har innført helse-/tilleggskrav etter anmodning fra den enkelte raseklubb. Disse kravene må være oppfylt før valpekullet kan registreres ferdig. For oversikt over hvilke raser dette gjelder, se Raser med registreringsrestriksjoner

Kan jeg endre navn på valpen etter at den er ferdig registrert?

Det er oppdretter som bestemmer valpens navn. Skal navnet endres etter at valpen er ferdig registrert, må vi ha en skriftlig bekreftelse fra oppdretter på navneendringen. Bekreftelsen sendes NKK pr. post sammen med valpens originale registreringsbevis og eierbevis. Pris for endring av navn er det samme som for «kopi av registreringsbevis», for pris, se Prisliste registrering.

Eierskifte:

Hva må jeg gjøre ved eierskifte av hund? Og hvilke papirer trenger dere?

Hvis en hund skal endre hovedeier, må det gjøres et eierskifte hos NKK. Eierskifte kan enklest gjøres elektronisk via hovedeiers «Min side». Hvis ikke eierskiftet kan gjøres elektronisk, må vi ha hovedeiers originale underskrift som bekreftelse på eierskiftet. Dette kan enten gjøres på baksiden av eierbeviset, eller så må et eierskifteskjema fylles ut. Ferdig utfylt skjema kan sendes NKK på mail til registrering@nkk.no eller pr post. Link til eierskifteskjemaet finner du her: Eierskifteskjema.
For mer informasjon om eierskifte av hund, se link: Eierskifte .

Hvordan kan jeg legge til eller fjerne medeier på en hund?

Registrert eier (hovedeier) kan selv legge til eller fjerne medeier på en hund. Logg deg inn på «Min side», og trykk på punktet som heter «Eierskifter». Velg «nytt eierskifte», hunden som skal ha medeier og legg inn PIN-koden som står på eierbeviset. På neste side velger du punktet som heter «Behold hovedeier. Jeg vil kun endre medeiere».

Hvor finner jeg hundens PIN-kode?

Hundens PIN-kode står oppført på eierbeviset.

Jeg har mistet registreringsbeviset (stamtavlen), kan jeg få et nytt?

Ja, ved å fylle ut og sende inn en erklæring om at registreringsbeviset er mistet. Da kan du få utstedt et kopibevis. Link til skjema som skal benyttes finnes her: Bestilling av nytt registreringsbevis (stamtavle)

Avgiften for nytt registreringsbeviset vil bli fakturert. For priser se link: Prisliste registrering

Hundens registrerte eier er død, hvordan eierskifter jeg hunden?

Sammen med det utfylte eierskifteskjemaet må det legges ved kopi av uskifte-/skifteattest som viser hvem som er arving(er) og som har rett til å skrive under på vegne av avdøde. Alle som står oppført som arving(er), må signere eierskifteskjemaet, eventuelt må det sendes inn fullmakt. Papirene kan sendes på mail til registrering@nkk.no

Link til eierskifteskjemaet: Eierskifteskjema

Blir opplysninger om ny eier oppdatert i Dyreid når eierskiftet er ferdig behandlet hos NKK?

Ja, når eierskiftet er ferdig behandlet vil opplysninger om ny eier automatisk bli oppdatert hos Dyreid. Hvis dette ikke skjer, må du ta kontakt med Dyreid.

Omregistrering av hund fra utlandet:

Hvilke papirer må dere ha ved omregistrering av hund fra utlandet?

For å få omregistrert en hund fra utlandet i NKK, må hunden være registrert i en kennelklubb som er godkjent av FCI. Er hunden det, må hundens originale export pedigree/stamtavle sendes NKK sammen med en kopi av eierbeviset. Hvis ikke hundens chip-nummer står oppført på export pedigree/stamtavlen, må dokumentasjon på chip-nummeret også sendes inn. Papirene må sendes NKK pr. post. Se mer informasjon her: Omregistrering fra utlandet

Må man være medlem av NKK for å omregistrere hund fra utlandet?

Nei, men dersom du er medlem i en av NKKs medlemsklubber får du medlemsrabatt, det vil si halv pris på omregistreringsavgiften.

For priser se link: Prisliste registrering.

Vi gjør oppmerksom på at medlemskapet må være registrert før omregistreringspapirene sendes NKK.