Det har vært et hundretalls mennesker i sving for å få dette til å gå så knirkefritt som mulig. Det er frivillige som ruller ut tepper, teiper og gjør alt klart før arrangementet starter, og som rydder opp alt når arrangementet er over. Noen stiller som skrivere for dommere, andre sørger for at alt mannskap og ring-personell har det de trenger av mat og drikke. Det er "bøtteballetten" som sørger for å rydde opp når uhellet er ute, det er inngangskontrollen som har kontroll på at alle har gyldig inngangsbillett og gyldig vaksiner og det er katalogselgere som sørger for at alle som ønsker å kjøpe katalog får det. Til sammen utgjør dette over 300 mennesker i sving gjennom helgen for å få gjennomført dette arrangementet.

Forarbeidet har pågått i lang tid for nøkkelpersoner med sine kontakter og hjelpere, for å få på plass oppsett av arbeidslister, skrivere til ringene, planlegging av rigging/nedrigging, planlegging og innkjøp av mat og drikke, og sørge for at alt utstyr som trengs gjennom helgen er på plass. Vi er stolt av gjennomføringen av arrangementet og vil fortelle at uten alle dere hjelpere ville vi aldri fått dette i land. Tusen tusen takk for den enorme dugnadsviljen dere har! Dere skal vite at dere er høyt verdsatt alle som en, og dere skal ha vår STORE og hjertelige takk!

Vennlig hilsen fra Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus og tekniske ansvarlige
Dag Christer Lie, Øyvind Aune, Mona Hansen og Kirsten Svendsen