Vi oppfordrer alle våre medlemsklubber til å sende oss kurs de arrangerer o.l. på mail slik at vi kan legge dette ut på våre nettsider!

Send oss en mail på nkk.oslo-akershus@klubb.nkk.no, men merk mailen med "legges ut" slik at vi enkelt ser at dere spesifikt ønsker at vi skal videreformidle deres aktivitet.