Vi avholder ordinært årsmøte i Norsk Kennel Klub region Oslo og Akershus 26. april 2018. 

• Innkallingen blir sendt ut 2 uker før årsmøtet.

• Frist for å sende inn forslag på saker er 22. mars

• Frist for å sende forslag på kandidater til valgkomiteen er også 22. mars

Se varsel om årsmøtet 2018 under "dokumenter".