Vaksiner, helsekrav og doping

NKK har krav til bl.a. vaksinasjon og helsestatus for hunder som skal være med på konkurranser i vår regi. Reglene varierer noe mellom konkurranseformene, og endres fra tid til annen. Se oppdatert informasjon i kapitlene Utstillingsberettigede hunder eller Deltagerberettigede hunder i konkurransereglementene.

 

Hunder som får, eller nylig har fått medisiner har i hovedregelen ikke lov til å konkurrere. De fleste standard legemidler til hund, også mange topikale, vil falle under NKKs antidopingreglement. Hunder som har gjennomgått inngrep i hensikt å forbedre prestasjonen («faking») har ikke lov til å delta på utstilling.

 

Våre samarbeidspartnere: