Norsk Terrier Klub

Kontaktperson
Lene Johansen
Avdeling

Styret

Navn Tittel Mobil E-post
Lene Johansen Leder 92258908
Ann Jeanette Stenhaug Bull Styremedlem 938 25 833
Kari Steensen Tangen Nestleder 90232246
Anja Gylder Corneliussen Styremedlem 41141227
Helene Vigsnes Varamedlem 41531703
Johannes Haave Varamedlem 90835810
Mark Gavin Sekretær 41154500
Hege Helgås Kasserer 99724191