Norsk Bichon Havanais Klubb

Kontaktperson
Christina Åkvåg Duesund
Avdeling
90611422

Styret

Navn Tittel Mobil E-post
Åse Coward Varamedlem
Christina Åkvåg Duesund Leder
Siren Næs Styremedlem
Line Sørensen Styremedlem
Jane Stockmann Aune Kasserer
Gunn-Anita Fjukmoen Nestleder
Stian Roland Styremedlem
Christine Myren Hovland Varamedlem