Årsmøte 2018

Årsmøte for 2018 blir 20 april. Mer informasjon kommer.


Norsk Kennel Klub Region Østfold kunngjør med dette etter lovparagraf 9.3 att årsmøte vil bli avholdt 20 april 2018.

Sted : Adresse kommer vi nærmere tilbake med. Kl 18.00

Forslag til saker til årsmøte må være styret i hende senest 16.3.2018.

Det sendes på mail til Leder Ann-Cathrin Kleppe Folkenborgveien 328 1850 Mysen. ackleppe@hotmail.com

(ingen i valgkomiteen)

Forslag til kandidater på valg må være styret i hende senest 16.3.2018

Det sendes på mail til leder Ann-Cathrin Kleppe ackleppe@hotmail.com eller

nestleder Inger Johanne Lislerud inlisler@online.no

På valg:

 • NestLeder 2 år.
 • 3 Styremedlemmer 2 år.
 • 2 Varamedlemmer styret 1 år.
 • 3 Valgkomite 2 år
 • 1 Vara valgkomite 1 år.
 •  Revisor 1 år.
 •  Vara revisor 1 år.
 • Årsmøte 2010

  Årsmøte 2010 MEDLEMSKLUBBER I NKK REGION ØSTFOLD Årsmøte i NKK region Østfold – Antall delegater pr klubb

 • Årsmøte 2011

  Årsmøte 2011 MEDLEMSKLUBBER I NKK REGION ØSTFOLD Innkalling til årsmøte i NKK region Østfold

 • Årsmøte 2012

  MEDLEMSKLUBBER I NKK REGION ØSTFOLD 21. desember 2011 Innkalling til årsmøte i NKK region Østfold 2012.

 • Årsmøte 2017

  Årsmøte for 2017 blir 27. april. Mer informasjon kommer

Våre samarbeidspartnere: