Nyttårsaften er forbundet med fyrverkeri, men også med skader, redde dyr og forsøpling. Derfor ber nå mer enn 20 organisasjoner og fagpersoner regjeringen om å innføre forbud mot fyrverkeri for privatpersoner.

Publikum oppfordres til å samle seg bak oppropet her: www.neitilfyrverkeri.no.

Norsk Kennel Klub er blant de organisasjoner som står bak oppropet. NKK er for øvrig fornøyd med at Oslo kommune har sagt nei til å arrangere offentlig fyrverkeri, og ser gjerne at andre større byer følger etter. Men helst hadde NKK sett et forbud mot privat fyrverkeri også, da dette i større grad er uforutsigbart med hensyn til tid og sted.

Umulig å forholde seg til

Dagens lovverk tillater bruk av privat fyrverkeri i perioden mellom kl. 18 nyttårsaften og frem til kl. 02 første nyttårsdag. Likevel er det mange som skyter opp fyrverkeri utenom tillatt tidspunkt.

For mennesker og dyreeiere som ønsker å verne seg fra smell, blir det en umulig oppgave å beskytte seg.

 Alvorlige skader og brann

Ifølge overlege ved Øyeavdelingen på Haukeland sykehus, Nils Bull, er det registrert cirka 250 alvorlige øyeskader de siste 16 årene grunnet bruk av fyrverkeri.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i forbindelse med feiringen 2021/2022 registrert 115 uønskede hendelser med fyrverkeri, hvorav 50 av disse gjaldt personskader. I tillegg til personskader, er det hos DSB rapportert om 149 branntilløp i Norge de siste fem årene.

Redde og skadde dyr

Fyrverkeri er en belastning for svært mange dyr, både tamme og ville. En større studie fra Tyskland viser til tilfeller av fugleflokker på så mye som 5000 individer som har dødd etter å ha blitt eksponert for fyrverkeri. En studie fra NMBU, viser at 23 prosent av 5000 hunder, reagerte negativt på fyrverkeri, og har en mild til alvorlig form for lydfobi. Mange familiedyr får behandling med angstdempende preparater for å beskyttes mot fyrverkeri.

Hundegruppen Rømlingen jobber med å spore opp hunder som har kommet på avveie. I forbindelse med nyttårsfeiringen 2021/2022, endte 80 hunder på rømmen som følge av fyrverkeri.

I tillegg til dyr på rømmen, har det også vært tragiske tilfeller av familiedyr og husdyr som har dødd som følge av fyrverkeri. Søppel etter gammelt fyrverkeri er også skadelig for natur og ville dyr. I Italia ble det i januar i år meldt om hundrevis av døde fugler, etter nyttårsfeiringen i hovedstaden Roma.

Belastning for mennesker

Mennesker som har vært utsatt for krig, vold eller andre traumatiske opplevelser kan oppleve høye lyder som en påkjenning. Dette kan også gjelde for mennesker med sykelig ømfintlighet mot lyd (hyperacusis). Det kan være vanskelig for mennesker i en slik situasjon å skjerme seg selv, når man aldri vet når smell fra fyrverkeri kan komme.

Fyrverkeri er kun brukt til underholdningsøyemed. Det store tilfellet av uønskede hendelser med bruk av fyrverkeri utenom tillatt tidspunkt, gjør at vi som samfunn burde skjerme mennesker og dyr fra privat bruk av fyrverkeri.

Organisert oppskyting og lasershow

Alle som har stilt seg bak oppropet oppfordrer kommuner til å innføre lokale forbud for privat fyrverkeri. Organisert fyrverkeri utført av mennesker med pyroteknisk kompetanse vil være et bedre alternativ, eller det burde vurderes alternativ nyttårsfeiring med lysshow eller lignende som verner om dyr, mennesker og miljø.

Signer felles underskriftskampanje for å vise støtte

Publikum kan bidra til å vise sin støtte for forbudet ved å signere felles underskriftskampanje mot fyrverkeri i privat regi inne på www.neitilfyrverkeri.no. Sammen kan vi vise beslutningstakerne på Stortinget at vi er mange som ønsker å få slutt på privat fyrverkeri!