Norsk Kennel Klub (NKK), sammen med andre organisasjoner, har i mange år jobbet for et forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri. Skader på eiendom, mennesker og ikke minst, dyr, er bakgrunnen for dette.

Dyrenes lidelse for menneskers fest og moro 

Hvert år blir det rapportert store materielle og fysiske skader, og ikke minst at mange dyr blir skadelidende for menneskers fest og moro. Kampanjen «Nei til fyrverkeri» mener det ikke burde fyres opp fyrverkeri med mindre det er i regi av kommunen, eller på spesielle merkedager slik at man kan forberede seg. Mange dyr, spesielt, er fullstendig forsvarsløse og kan ikke forberede seg godt nok på at det skytes opp raketter i timevis. 

Hvert år er det hunder og andre dyr som i ren frykt rømmer av gårde, blir trampet i hjel, eller opplever sterkt stress når vi mennesker skal skyte opp fyrverkeri. Hunder kan høre dobbelt så godt som mennesker, og det regnes med at de kan oppfatte dobbelt så høye frekvenser som oss. Da kan vi bare tenke oss til hvor godt det smeller når fyrverkeriet går av. Dette mener Norsk Kennel Klub er unødvendig lidelse som det må bli slutt på.  

Hundegruppen Rømlingen som jobber med å spore opp hunder som har kommet på avveie, rapporterte at i forbindelse med nyttårsfeiringen 2021/2022, var det 80 hunder på rømmen som følge av fyrverkeri. Flere av disse har aldri blitt funnet igjen.  

Representantforslag fra MDG 


Miljøpartiet de Grønne har nå levert inn representantforslag til Stortinget med forslag om et forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri. Forslaget ønsker primært et «nasjonalt forbud mot privat bruk av fyrverkeri». Videre ber de regjeringen sørge for at den enkelte kommune får mulighet til å innføre forbud mot privat bruk av fyrverkeri i hele kommunen.  

Et forbud på overtid 


Det er mange organisasjoner, enkeltpersoner, etater og fagmiljøer som i mange år har tatt til orde for et forbud. Underskriftskampanjen «Nei til fyrverkeri» har flere titalls tusen underskrifter fra personer som ønsker dette forbudet. Til og med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har tidligere gitt en faglig vurdering om at et forbud burde utredes, uten at dette har skjedd. NKK mener dette er på overtid og håper at Stortinget ser viktigheten for å gjennomføre dette tiltaket.  

Fra forslag til lov 


Selv om representantforslaget nå er på Stortingets bord, er det en lengre vei før dette blir vedtatt og blir en del av lovverket. NKK skal gjøre sitt for at forslaget får et nødvendig flertall, og det oppfordrer vi alle til å gjøre. Det er for eksempel mulig å kontakte stortingsrepresentanter fra sine hjemfylker, eller tilskrive partiene eller media direkte. Her er det bare å engasjere seg!