NKK mottar jevnlig henvendelser angående juridisk bistand.

På grunn av den store etterspørselen har advokat Stephan Didrich Eid åpnet for telefonkonsultasjon for NKKs medlemmer. Prisen for denne konsultasjonen er satt av advokaten til kr 500,- (justert per 03.05.2023). Tidsrammene og andre betingelser for samtalen settes av advokat Eid.

Betaling må være mottatt i forkant av konsultasjonen. Medlemmer som ønsker å benytte seg av tjenesten må derfor betale inn kr 500,- til konto 1609.04.33125, og påføre sitt mobilnummer og medlemsnummer på innbetalingen. Advokaten vil ta kontakt på telefon så snart betalingen er registrert.

Det understrekes at alle våre medlemmer selvfølgelig velger advokat etter eget ønske når de trenger juridisk bistand.

Det er også mulig å kontakte Forbrukerrådet dersom man trenger bistand. Forbrukerrådet kan du kontakte på Forbrukertelefonen: 03737 (prisen varierer fra fast-/mobiltelefon).

For kontaktinfo til advokat Eid klikk her.