NKKs lover forteller om organisasjonens formål, og om hvordan NKKs organer og klubber og forbund skal arbeide for å oppnå dette felles formålet.

NKKs formål er å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltingen av den enkelte hunderase. NKK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet.

Norsk Kennel Klubs lover finner du under dokumenter på denne siden.