Saksbehandlingsreglene ble vedtatt på RS 2017, og gjelder for den virksomhet som drives av Norsk Kennel Klub, det vil si av NKKs Hovedstyre, NKKs Administrasjon, samt utvalg og komiteer som er oppnevnt av NKKs Hovedstyre eller underlagt NKKs Hovedstyres myndighet. Saksbehandlingsreglene gjelder for alle sakstyper, også disiplinærsaker. 

Norsk Kennel Klubs saksbehandlingsregler finner du under "dokumenter" på denne siden.