Kontakt oss

Vi setter pris på om klubbene distribuerer informasjon fra NKK gjennom egne blader eller informasjonsskriv. Vi tar også imot tips. Det er klubbenes medlemmer vi jobber for.

Kontakt

Felles mailadresse til styret: styret@nkktv.no

Styresammensetning 2021:

Valgkomite

  • Leder: Paal Bjerkevold                          
  • Medl:  Magnar Nordsveen                                                                              
  • Medl: Aslak Gilde
  • Vara: Lene Grimstad

Våre samarbeidspartnere: