Kontakt oss

Vi setter pris på om klubbene distribuerer informasjon fra NKK gjennom egne blader eller informasjonsskriv. Vi tar også imot tips. Det er jo klubbenes medlemmer vi jobber for.

Styret valgt på årsmøtet 19.APRIL 2017

Leder:
Anne Marit Olsen 
tlf 95 23 82 08, e-post:amarita@live.no

Nestleder:
Paal Bjerkevold
tlf: 47 71 30 23       e-post:paabjerk@gmail.com

Styremedlem
Sølvi Humblen
tlf:92 22 20 15, e-post:solvi@kontram.no

Styremedlem:
Magnar Nordsveen
 tlf:91 79 30 65   e-post:elgfall2@gmail.com

Styremedlem
Liv Katrine Borge
tlf: 99 63 14 46    e-post:livkatrine@gmail.com

Styremedlem 
Anita Sørensen
tlf: 46 84 05 06  e-post:anniesoere@online.no

Varamedlemmer:
Inger Kristiansen
Tlf: 97 06 06 03   e-post: eigir-bk@online.no

Anne Johnsen
e-post:majohns@broadoark.no

 

Våre samarbeidspartnere: