Kontakt oss

Vi setter pris på om klubbene distribuerer informasjon fra NKK gjennom egne blader eller informasjonsskriv. Vi tar også imot tips. Det er jo klubbenes medlemmer vi jobber for.

Styret valgt på årsmøtet 19.APRIL 2017

Leder:
Anne Marit Olsen 
tlf: 95 23 82 08, e-post:amarita@live.no

Nestleder:
Magnar Nordsveen
tlf: 91 79 30 65   e-post:elgfall2@gmail.com

Sekretær:
Anita Sørensen
tlf: 46 84 05 06  e-post:anniesoere@online.no

Kasserer:
Liv Katrine Borge
tlf: 99 63 14 46    e-post:livkatrine@gmail.com

Styremedlemmer:
Rita Kastet

Willy Sjøstrøm

Joar Brosdal

Varamedlemmer:
Inger Kristiansen
Tlf: 97 06 06 03   e-post: eigir-bk@online.no

Anne Johnsen
e-post:majohns@broadoark.no

 

Våre samarbeidspartnere: