Egenskaper/Mentalitet:

Rasen presterer i mange ulike hundeaktiviteter som for eksempel brukshundsport, agility, lydighet, jakt og som redningshund, for å nevne noen. Den er meget allsidig, og så lenge den får tilstrekkelig mosjon og aktivisering, er den en flott familiehund og følgesvenn. 

Størrelse/Utseende:

Svensk lapphund er en mellomstor hund, med et årvåkent blikk og en ganske lang og tett pels som beskytter både mot temperaturer, vær og vind. Fargen er svart eller bjørnebrun. Den er kraftig bygget i forhold til størrelsen og høyden for hannhunder er 48 cm ± 3 cm, mens tispene er noe lavere, 43 cm ± 3 cm. 

Pelsstell:

Selv om den svenske lapphunden har godt med pels så krever den ikke mye pelsstell. Man må regne med en del røyting, men bortsett fra det så holder det med en god gjennombørsting en gang i blant.

Helse:

Rasen har generelt god helse. Avlshunder skal ha kjent HD-status og man må være oppmerksom på øyesykdommene prcd-PRA og katarakt

Historikk:

Svensk lapphund er nært knyttet til Nordkalottens historie, kultur og næringer. De første innbyggerne på Nordkalotten etter istiden var trolig samer eller fangstfolk som samene blandet seg med. Kulturen deres var en typisk fangstkultur, de var jegere og fiskere, og funn som er gjort, tyder på at de hadde hunder. I Varanger er det funnet rester av hundeskjelett fra omkring år 7000 f. Kr. Hundene måtte dekke flest mulig av folkets behov, de måtte både være vakthunder, allsidige jakthunder og samtidig være nært knyttet til eierne som familiehunder.

Ca. 1500-1550 var det på Nordkalotten utviklet en reindrift som baserte seg på tamrein. Den årlige vandringen sammen med reinen førte til at hunden fikk som hovedmål å holde reinen samlet som beskyttelse mot rovdyr. Da kom det godt med at hundene var vant til å jakte både ulv og bjørn. Hundene skulle ringe og drive reinflokkene mot eieren. Hundene var så viktige for eierne at de hadde sin egen plass innenfor døra til lavvo eller gamme.

Svensk lapphund sies å være blant de opprinnelige hunderasene, og er også av Sveriges nasjonalraser. 

Lyst til å vite mer om rasen?

NKK anbefaler alle å ta kontakt med raseklubben for de raser de er interesserte i.

Rasestandarden beskriver rasens fysiske og mentale særtrekk, og er også anbefalt lesestoff for alle som vurderer å gå til innkjøp av en valp av denne rasen.

Lykke til!