Kullet består av 5 tispevalper og 1 hannvalp. Det er en ledig hannvalp.