Styret

Informasjon om styret, samt protokoller fra styremøtene i regionen.

Kontakt

Felles mailadresse til styret: te-ve.region@klubb.nkk.no

Styresammensetning 2023:

  • Repr. NKK-RS: Leder og nestleder
  • Vara NKK-repr RS: Oppnevnes av styret

Valgkomite

  • Leder: Paal Bjerkevold                          
  • Medl: Nina Skjelbred                                                                             
  • Medl: Aslak Gilde
  • Vara: Lene Grimstad

Under "Dokumenter" på denne siden finner du årsmøteprotokoll, og styremøteprotokoller.

Dokumenter

Våre samarbeidspartnere: