NORSK KENNEL KLUBs 63. ORDINÆRE  REPRESENTANTSKAPSMØTE 

Avholdes på Radisson Red Oslo Airport, Henrik Ibsensveg, 2060 Gardermoen lørdag 15. juni fra kl. 09.00 – søndag 16. juni kl. 16.00.
Representantskapsmøtet starter kl. 10.00  

NKK regioner, raseklubber og forbund må senest 3 uker før Representantskapsmøtet, det vil si senest innen 24. mai 2024, ha meddelt NKK navn og adresse på representant(er) og vararepresentant(er) (NKKs lover § 3-2, 4. ledd). 

Informasjon og sakspapirer: Representantskapsmøte 2024