Generelt om Representantskapsmøtet:

  • Grunnprinsippet i NKK er at alle medlemmer har én stemme – denne stemmerettigheten utøves gjennom medlemskapet i de lokale klubbene eller raseklubbene. Alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.
  • Medlemmer representeres i Representantskapet (RS) – medlemmer «utøver» stemmen i tilknyttet klubb, mens stemmen representeres i RS av valgt representant.
  • Raseklubbene representeres direkte i RS mens lokale hundeklubber representeres av regionene.
  • RS er det organet i NKK som velger NKKs hovedstyre. Hovedstyret er ansvarlig for det overordnede strategiske arbeidet, og er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.

Se lovene § 3-4 om hvilke oppgaver Representantskapsmøtet har.

Sted: Radisson Red Oslo Airport, Henrik Ibsens veg, 2060 Gardermoen

Saksdokumenter:

Saksdokumentene til møtet er offentliggjort på NKKs nettsider innen 03. mai 2024, samt sendt ut til påmeldte representanter.

Påmelding

Påmeldingsskjema, fullmaktskjema og oversikt over stemmetall og antall representant(er) og vararepresentant(er) de respektive raseklubber, -forbund og regioner er sendt ut før 3. mai 2024.