På Min side er det opprettet en ny fane som heter «Kennelnavn».  Her kan de som allerede innehar et kennelnavn få fram status, og man kan legge til eller fjerne raser; melde inn eller ut medinnehavere, eller melde inn overdragelser og flytting til eller fra utland. I tilfeller der det er flere søkere om samme kennelnavn, eller man må innhente signaturer ifbm medinnehaverendringer og overdragelser av eksiterende kennelnavn, vil de aktuelle partene nå få tilsendt mail med Bank-ID signering slik det i dag fungerer ved registrering av kull.

 

Mange har også etterlyst muligheten for å få bestilt et kennelnavn-bevis da man ofte trenger dette ved inngåelse av oppdretter-avtaler med fôr-leverandører, eller innhenting av oppdretter-rabatter hos laboratorier, forsikringsselskaper osv. Kennelnavn-bevis i pdf-format er nå enkelt å  hente ut selv via Min side under fanen «Kennelnavn».

 

Etter at man har søkt om og betalt for nytt kennelnavn via Min side ,vil prosessen med å få godkjent kennelnavnet være tilnærmet som før, og vil normalt kunne ta rundt 4-6 måneder. Kennelnavn-søknaden må videresendes til FCI i Belgia for godkjenning der, før det blir publisert på nkk.no. Fra publiseringsdato løper det en protesttid på 8 uker, og det er først etter protesttidens utløp at kennelnavnet får status «aktiv» og kan tas i bruk. Vær obs på at det en stund framover vil bli publisert to separate lister med nye kennelnavn og kennelnavnendringer på Kennelnavn - Norsk Kennel Klub (nkk.no). Det er fordi alle påbegynte saker i det gamle kennelnavn-programmet som skal endelig godkjennes, genereres fra det gamle kennelnavn-systemet.

 

Obs: Har du en pågående sak der søknad allerede er sendt inn manuelt og betalt vil denne gå sin gang. Dersom de første navneforslagene ble avvist kan du sende inn nye forslag via e-post til registrering@nkk.no som vanlig. 

 

Ihht NKKs regler for kennelnavn vil et kennelnavn som ikke har vært i bruk på 20 år, bli slettet. I det nye systemet vil det nå bli generert en mail til innehaveren dersom denne fristen nærmer seg slik at innehaver har mulighet til å gi en tilbakemelding til NKK på hvorvidt de ønsker å beholde sitt kennelnavn eller ikke. Mange med eldre kennelnavn har allerede merket seg denne nye funksjonen og har nylig mottatt mail angående dette. Vi gjør oppmerksom på at teksten ikke var helt korrekt i noen av disse mailene. Vi beklager det og vi retter og tester systemet fortløpende de neste dagene. Har du fått en slik mail og er usikker på hva det betyr for ditt kennelnavn; svar på mailen så sjekker vi det opp for deg.