Kennelnavn

Flatcoated retriever og valp
Foto: Vibeke Brath

Nye kennelnavn offentliggjøres på NKKs nettsider. Etter publisering på nkk.no er det en generell protesttid på 8 uker. Alle som søker om kennelnavn må være medlem i en NKK-tilknyttet klubb.

 

Nye kennelnavn finner du under "Dokumenter" på denne siden.

Et nytt kennelnavn-program er lansert i Dogweb i januar 2023. Dette nye kennelnavn-systemet erstatter det gamle fra 2006, og vil bety en merkbar forbedring for NKKs medlemmer som har, eller ønsker å søke om kennelnavn.

Elektronisk søknad, status og endringer

Alle nye søknader eller endringer i eksisterende kennelnavn vil heretter meldes inn og betales elektronisk via Min side. Det er ikke lenger mulig å sende inn søknad manuelt.

På Min side er det opprettet en ny fane som heter «Kennelnavn».  Her kan de som allerede innehar et kennelnavn få fram status, og man kan legge til eller fjerne raser; melde inn eller ut medinnehavere, eller melde inn overdragelser og flytting til eller fra utland. I tilfeller der det er flere søkere om samme kennelnavn, eller man må innhente signaturer ifbm medinnehaverendringer og overdragelser av eksisterende kennelnavn, vil de aktuelle partene nå få tilsendt mail med Bank-ID signering slik det i dag fungerer ved registrering av kull.

Hente kennelnavnbevis på Min side

Mange har også etterlyst muligheten for å få bestilt et kennelnavnbevis da man ofte trenger dette ved inngåelse av oppdretteravtaler med fôrleverandører, eller innhenting av oppdretter-rabatter hos laboratorier, forsikringsselskaper osv. Kennelnavnbevis i pdf-format er nå enkelt å  hente ut selv via Min side under fanen «Kennelnavn».

Prosessen ved kennelnavnsøknad

Etter at man har søkt om og betalt for nytt kennelnavn via Min side ,vil prosessen med å få godkjent kennelnavnet være tilnærmet som før, og vil normalt kunne ta rundt 4-6 måneder.

Kennelnavnsøknaden må videresendes til FCI i Belgia for godkjenning der, før det blir publisert på nkk.no.

Fra publiseringsdato løper det en protesttid på 8 uker, og det er først etter protesttidens utløp at kennelnavnet får status «aktiv» og kan tas i bruk.

Vær obs på at det en periode i overgangen mellom gammelt og nytt kennelnavnsystem vil bli publisert to separate lister med nye kennelnavn og kennelnavnendringer på denne siden. Det er fordi alle påbegynte saker i det gamle kennelnavn-programmet som skal endelig godkjennes, genereres fra det gamle kennelnavn-systemet.

Obs: Har du en pågående sak der søknad allerede er sendt inn manuelt og betalt vil denne gå sin gang. Dersom de første navneforslagene ble avvist kan du sende inn nye forslag via e-post til registrering@nkk.no som vanlig. 

Eldre kennelnavn, som ikke har vært i bruk

Ihht NKKs regler for kennelnavn vil et kennelnavn som ikke har vært i bruk på 20 år, bli slettet.

I det nye systemet vil det nå bli generert en mail til innehaveren dersom denne fristen nærmer seg slik at innehaver har mulighet til å gi en tilbakemelding til NKK på hvorvidt de ønsker å beholde sitt kennelnavn eller ikke.

Søknad om kennelnavn

Alle søkere må være medlem i en NKK-tilknyttet klubb. Om det er flere som søker sammen om kennelnavn vil adressen til «første-søker» være gjeldende.

Sett opp minst tre gjennomtenkte alternativer til ønsket kennelnavn i tilfelle ditt første ønske ikke blir godkjent. Søknaden blir først behandlet av NKK, og senere sendt til - og behandlet av - FCI. Alternativer som blir avslått er enten  allerede i bruk, eller er for like allerede godkjente kennelnavn. Behandlingstiden av kennelnavn kan ta fra 4 til 6 måneder.

Kennelnavnet kan ikke benyttes før du har mottatt en skriftlig bekreftelse fra NKK om at navnet endelig er godkjent. Da skal det også ha vært publisert på www.nkk.no, og protesttiden på 8 uker være over.

Endring av medinnehaver av kennelnavn

Vi gjør oppmerksom på at innehaver av et kennelnavn må være medlem av en medlemsklubb av NKK. Dette gjelder også eventuelle medinnehavere. Det er hovedinnehaver som har kennelnavnets adresse. 

Overdragelse av kennelnavn

Vi gjør oppmerksom på at innehaver av et kennelnavn må være medlem av NKK-tilknyttet klubb. Dette gjelder også evt medinnehavere.  Det er hovedinnehaver som har kennelnavnets adresse. Det er ingen protesttid for registreringen av overdragelsen, slik at navnet kan benyttes med en gang underskrif­ter og registreringsavgift er oss i hende.

Endringer i kennelnavn publiseres på www.nkk.no.

Godkjenning av kennelnavn

NKKs Hovedstyre har vedtatt følgende endring i regler for kennelnavn, pkt 7.2.2 – endelig godkjenning:

«Når NKK har fått svar fra FCI, sender NKK skriftlig tilbakemelding til søker. Etter publisering på nkk.no er det en generell protesttid på 8 uker. Ved protesttidens utløp meddeles søker bekreftelse på endelig godkjenning.»

  • Revidering av kennelnavnreglene

    Publisert: | Sist oppdatert
    Five puppies Istock

    NKKs regler for kennelnavn ble vedtatt revidert på Hovedstyre-møte avholdt 21 februar i år. Sist dette regelverket ble revidert var i 2012, med to små tillegg i 2014.

 

Våre samarbeidspartnere: