Mandag 1. april trer den landsdekkende båndtvangen i kraft. Norsk Kennel Klub oppfordrer hundeeiere til å opptre ansvarlig og overholde båndtvangen. 

Det er presisert at båndtvang betyr at hunden skal være fysisk i bånd, eller forsvarlig inngjerdet. Det er ikke tilstrekkelig at hunden er under kontroll og i følge med eieren. Den ordinære landsdekkende båndtvangen strekker seg frem til og med 20. august, og gjelder for alle hunder, uavhengig av rase, størrelse og brukstype.  

Båndtvangen er innført for å beskytte velferden til vilt og deres avkom. Dyrelivet er ekstra sårbart fra april til august, og hunder skal derfor holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet i denne perioden.  

Hunden trenger å være hund 

Naturlig atferd for en hund er å kunne løpe fritt. Dyrevelferdsloven sier tydelig at det er hundeeiers ansvar å sørge for at hunden skal kunne utøve naturlig atferd, men samfunnet må gjøre det mulig for eieren å gjøre dette.  

Les mer om NKKs båndtvangsarbeid her

Egne friområder for hund er derfor et viktig innslag i hundevelferden, og NKK vil arbeide for at flest mulig hunder skal få tilgang til dette. NKK mener at hver enkelt kommune skal vise et ansvar, og selv sørge for at de har et tilbud til hunder og hundeeiere. Særlig gjelder dette de kommunene som har utvidet båndtvangsreglene.  

Politisk spørsmål 

En rekke kommuner har utvidede båndtvangsregler. Disse er som oftest begrunnet med utvidet beitesesong for husdyr. Men det finnes også kommuner som på mangelfullt grunnlag innfører utvidet båndtvang. Dette er i strid med hundeloven. Hundeeiere som bor i slike kommuner, bør ta det opp med sine kommunepolitikere, og det er også anledning til å innklage urimelige båndtvangsregler til statsforvalteren. Jo flere som presser på, jo større er sannsynligheten for å bli hørt, slik at forholdene legges mer til rette for hund og hundeeiere. 

Vil du lære mer om båndtvang? Ta NKKs digitale "båndtvangkurs" her