Det er for tiden ingen planlagte organsisasjonskurs. Denne siden vil oppdateres fortløpende.

Organisasjonsavdelingen arrangerer Webinar; Styrearbeid fra A til Å den 22. april 2024 kl. 17.00 - 20.00. Nærmere informasjon og invitasjon kommer.