Alle klubber, forbund og regioner har fått en egen e-postadresse fra Norsk Kennel Klub. E-postadressen gir tilgang til programmet Microsoft Outlook, der styret i klubben kan sende, motta og administrere e-posten sin. Outlook har også en innebygget kalender for å holde rede på avtaler og arrangementer. 

I det følgende opplæringsmaterialet, bestående av videoer og veiledninger, vil det gjennomgås hvordan man tar i bruk e-posten, hvordan klubben kan gå til anskaffelse av utvidet tilgang til flere verktøy for digital samhandling og samarbeid, samt svar på en rekke vanlige spørsmål tilknyttet tjenestene. 

Opplæringsmaterialet er delt opp i fire sideinndelinger, inkludert denne første siden, i tillegg til en siste side med oversikt over vanlige spørsmål og svar. 

Løsningene fra Office 365 leveres av NKK i samarbeid med Skykontoret AS.