Egenskaper/Mentalitet:

Den tibetanske terrieren er en våken og glad hund som elsker og være med på det meste. Den trives dårlig med å stå alene i hundegård, til det er den alt for sosial. Den beskrives som livlig, vennlig, lojal med mange sjarmerende trekk. Utadvendt, våken, intelligent og modig. Verken aggressiv eller stri. Mindre hengiven mot fremmede.

Størrelse og utseende:

Kroppslengden (målt fra skulderledd til halerot) lik mankehøyden. Mankehøyden er på 36-41 cm. Ingen overdrevne eksteriørtrekk.

Pelsstell:

En må like pelsstell for å kunne trives med en Tibetansk Terrier. Den lange pelsen krever regelmessig børsting og bading. Hvor mye tid som går med til pelsstell varierer avhengig av klimaet, hundens alder, og av pelskvaliteten. Ukentlig pelsstell må en regne med og i en periode, når pelsen skal fra valpe- til voksenpels må en regne med daglig børsting.

Historikk:

Tibetansk Terrier kommer, som navnet sier, opprinnelig fra Tibet. Den er derimot ingen terrier og ikke i slekt med terrierrasene. Tibetanerne kalte rasen for Dhoki-apso og rasen antas å være over to tusen år gammel. Tibetanske Terrieren var høyt verdsatt og mange så på den som hellig. Hundene var ikke til salgs men kunne av og til bli gitt vekk som takk for en høy verdsatt tjeneste, eller for å vinne gunst. Som vakthund var oppgaven dens å varsle, og den ble også brukt til gjeting.

Lyst til å vite mer om rasen?

NKK anbefaler alle å ta kontakt med raseklubben for de raser de er interesserte i.

Rasestandarden beskriver rasens fysiske og mentale særtrekk, og er også anbefalt lesestoff for alle som vurderer å gå til innkjøp av en valp av denne rasen. Lykke til!