Vaksiner, helsekrav og doping

NKK har krav til blant annet vaksinasjon og helsestatus for hunder som skal være med på konkurranser i vår regi.

 

Reglene varierer noe mellom konkurranseformene, og endres fra tid til annen. Se oppdatert informasjon i kapitlene Utstillingsberettigede hunder eller Deltagerberettigede hunder i konkurransereglementene (finnes under "lenker" på denne siden).

Hunder som får, eller nylig har fått medisiner har i hovedregelen ikke lov til å konkurrere. De fleste standard legemidler til hund, også en del av dem man bruker utvortes, vil falle under NKKs antidopingreglement. (PDF, 496KB)

Hunder som har gjennomgått inngrep i hensikt å forbedre prestasjonen («faking») har ikke lov til å delta på utstilling.

 

Våre samarbeidspartnere: